Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, BIP

Witaj na stronach BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie (MBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską miasta Ciechanów.

Działalność prowadzi od 01.01.2000 r.,  na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę.

Organizację wewnętrzną MBP określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Instytucji Kultury.

Nadzór ogólny nad działalnością sprawuje Prezydent Miasta Ciechanów, zaś nadzór merytoryczny określony jest w ustawie o bibliotekach.

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mbpciech.info

Siedziba Dyrekcji:
ul. Kicińskiego 21/23
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 87 30
e-mail: mbp.ciech@neostrada.pl