Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, BIP

Finanse


 

Bilans na dzień 31.12.2018 r.

 

Kwota dotacji od organizatora 535,500 zł - I - VIII. 2014 r.

Dofinansowanie na remonty bieżące 15,000 zł. - VIII.2014

Dotacja od organizatora ogółem 550,500 zł - stan na 1. IX. 2014 r.

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mbpciech.info

Siedziba Dyrekcji:
ul. Kicińskiego 21/23
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 87 30
e-mail: mbp.ciech@neostrada.pl